Burgemeester krijgt boete voor inbreuk op privacy met verkiezingspropaganda

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft Johan Van Durme, burgemeester van Oosterzele, veroordeeld tot een boete van 2.000 euro voor inbreuken op de privacywetgeving. Van Durme maakte bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 misbruik van gegevens die hij door zijn functie had verkregen. De zaak gaat over burgers die via hun architecte hadden gemaild met een burgemeester over een verkavelingswijziging. De burgers, die de klacht nadien indienden, stonden daarbij in CC. De dag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 stuurde de burgemeester via een reply een electoraal bericht aan de burgers in kwestie. De GBA noemt dat “een ernstige inbreuk op de privacywetgeving” en “daar komt bij dat het hier gaat om een gebruik voor persoonlijke doelen van de houder van dit mandaat. Van een burgemeester mag worden verwacht dat hij kennis heeft van de verplichtingen die de AVG meebrengt of zich daar naar behoren van gewist.”

Het is de eerste financiële sanctie die de Gegevensbeschermingsautoriteit oplegt sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Volgens de GBA is het bedrag van de boete zo laag, omdat de omvang van de overtreding beperkt is. Met de boete wil ze vooral een signaal sturen dat iedere gegevensverwerker in orde moet zijn met de nieuwe wetgeving, zeker als het gaat om iemand met een overheidsmandaat. (bron: Gegevensbeschermingsautoriteit / Nieuwsblad)