Ook Liga voor Mensenrechten gaat in beroep tegen Vingerafdrukkenwet

Ook de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains vinden de verplichte vingerafdruk op onze e-ID onnodig én gevaarlijk. Daarom hebben ze nu samen een beroep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de zogenaamde Vingerafdrukkenwet (voluit “de Wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters”). Waarom de Liga en la Ligue een vernietiging van deze wet noodzakelijk vinden, kan je nalezen op hun website. Bondig samengevat: “omdat het bijhouden van onze vingerafdrukken door een grote groep mensen en organisaties, inclusief de Liga voor Mensenrechten, als een disproportionele inmenging in onze privacy wordt gezien.”

Eerder trok ook al het Ministry of Privacy naar het Grondwettelijk Hof. De golf van protest tegen het wetsvoorstel is duidelijk nog niet gaan liggen en dat nu ook de Liga en la Ligue beroep aantekenen bewijst nog maar eens hoe gevoelig het onderwerp blijft.