Identiteitskaart met vingerafdrukken uitgesteld tot 2020

Eind vorig jaar keurde de Kamer een wet goed die voorziet in de toevoeging van de vingerafdruk van beide wijsvingers op de Belgische identiteitskaarten. Een testfase zou volgen in april, waarna in juni het proces van start zou gaan om het systeem breed uit te rollen. In maart werd aangekondigd dat ­alles zou worden uitgesteld, omdat de uitvoerings­besluiten door de val van de regering vertraging hadden opgelopen. Navraag van De Standaard bij Binnenlandse Zaken leert dat pas in 2020 van start wordt gegaan met het systematische opslaan van vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaarten, dat bedoeld is om identiteitsfraude tegen te gaan. De volledige uitrol zou zo’n tien jaar duren. Het pilootproject in enkele gemeenten wordt kort daarvoor opgestart. — lees verder bij De Standaard