Politie wisselde illegaal info uit

Infotheek, het systeem waarmee politiezones elkaars databanken kunnen doorzoeken, gaat in tegen de wet. Dat werd al verschillende keren aangekaart, maar ondanks een wetswijziging blijft het systeem in een grijze zone opereren.

Via Infotheek kunnen politiezones elkaars ruwe info doorzoeken. Dat is de niet-gevalideerde informatie die bijvoorbeeld op basis van aangiftes in de aparte databank van elke politiezone terechtkomt. Ook zachte informatie, die zo weinig concreet is dat ze zelfs niet in een pv komt, is via Infotheek te raadplegen. Infotheek koppelt die aparte databanken aan elkaar. Dat de databank gevoed wordt met niet-gevalideerde informatie, maakt het anders dan de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie, waarin alleen gevalideerde info zit. Het platform wordt vandaag gebruikt door 45 van de in totaal 185 lokale politiezones. Ook federale diensten maken gebruik van het platform.

Maar Infotheek was in strijd met de regels rond politiedatabanken, die in de wet op het politieambt staan. Van minstens 2014 tot een wetswijziging eerder dit jaar overtrad Infotheek de wet, waarin stond dat enkel de politiezone die de gegevens zélf had ingegeven die info ook mocht doorzoeken. Het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC), dat toezicht houdt op de gegevensverwerking bij de politie, heeft dat in 2016 en nadien herhaaldelijk aangekaart, bij de politie en bij de bevoegde ministers. Maar het probleem bleef al die tijd bestaan.

Pas in april van dit jaar keurde het parlement een wet goed die Infotheek legaal moest maken: lokale zones mogen elkaars data nu doorzoeken, zolang dat gebeurt volgens bindende richtlijnen die de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie opstellen. Maar die richtlijnen zijn er nog niet, waardoor het hoogst twijfelachtig is of de problemen met Infotheek echt zijn opgelost.

— bron: De Standaard

“Politiezones die met niet-gevalideerde informatie werken, kunnen fouten maken”

De problemen met het uitwisselingsplatform Infotheek geven aan hoe moeilijk het is om de nieuwe technologische toepassingen van de politie wettelijk sluitend te maken. Zeer snel belanden ze in een grijze zone of overtreden ze gewoonweg de wet.

‘De dag dat de politie zich allerhande ruime “interpretaties van de wet”, of in dit geval zelfs manifeste onwettelijkheden gaat permitteren, zijn we nog verder van huis’, vindt Frank Schuermans van het COC. ‘Ook en zelfs vooral de politie moet werken binnen het ­bestaande wettelijk kader.’ Het COC erkent volmondig het nut van een platform als Infotheek. ‘Maar men vergeet blijkbaar nogal gemakkelijk dat de ­politie via zo’n systeem hoe dan ook in real time met niet-gevalideerde ruwe infor­matie werkt. Op basis van die informatie kan ze verdere actie ondernemen, met alle ­gevolgen van dien, zoals vergissingen. Bovendien zijn er geen duidelijke regels die het gebruik van de niet-gevalideerde informatie omkaderen: Wie mag wat gebruiken, wanneer, waarvoor …? Vooral dat is voor het COC onaanvaardbaar.’

De Standaard