Een centraal register voor alle implantaten

Binnenkort moeten alle chirurgen in ons land verplicht aangeven bij welke patiënten ze welke implantaten hebben geplaatst, verwijderd of vervangen. Al die gegevens komen in een centraal register. Vandaag registreren ziekenhuizen al welke implantaten ze bij wie plaatsen, maar dat gebeurt niet centraal. Er bestaat wel al een centraal register, maar het gebruik daarvan is vrijwillig. Patiënten kunnen dat register trouwens zelf raadplegen via www.mijngezondheid.be.

Het geneesmiddelenagentschap FAGG zal alle gegevens in de centrale databank opnemen. Als er een ernstig gezondheidsrisico opduikt met een implantaat zal het FAGG alle personen kunnen identificeren die dat implantaat hebben gekregen. In de centrale databank zal te vinden zijn wie de ingreep onderging, met een aantal gegevens zoals het geslacht, het geboortejaar en het postnummer. Plus zo veel mogelijk inlichtingen om precies te weten over welk uniek implantaat het gaat. Mogelijk staat er ook bij waar juist in het lichaam het implantaat is geplaatst.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft De Block wel gewaarschuwd dat er voldoende waarborgen moeten zijn voor de privacy. Het is onder andere nog onduidelijk of de overheid zelf gegevens mag toevoegen aan het register of niet. Wie zal er allemaal toegang krijgen tot het centraal register? En zal de arts de patiënt contacteren als er risico’s of problemen zijn opgedoken? Het is dan belangrijk dat de artsen voldoende instrumenten hebben om juiste en actuele info terug te vinden over hun vroegere patiënten. Een begeleidingscomité zal toezien op de correcte verwerking van alle gegevens in het centrale register.