Bibliotheek /// How a City Listens – zine#5

Boek How a city listens“How a city listens” is de vijfde (en meteen ook laatste) publicatie in een reeks waarin wordt onderzocht wat het betekent om in een stad van de toekomst te leven. De onderwerpen die aan bod komen zijn weliswaar lokaal, maar sluiten aan bij het bredere mondiale debat rond big data en burgerschap. In zine#5 wordt geluid gebruikt om de aanwezigheid van microfoons in onze straten te begrijpen. Twee casestudies worden aangegrepen om een antwoord te zoeken op de vraag wat er gebeurt wannneer onze stemmen in de openbare ruimte opgenomen en geüpload worden?

“How a city listens ” kadert binnen Eindhoven Footnotes, een project dat een jaar lang onderzoek wil doen naar de aanwezigheid van technologie in onze slimme stad.

Eindhoven Footnotes – Tales from a technocratic city (2018-2019): an open source tool that acts both critically and speculatively while tracing the presence of technology in our smart city.

How a city listens – zine#5
Eindhoven: Onomatopee, 2019, 45 p.

Uitgegeven in beperkte oplage (100 ex.).
Download het zine hier (pdf).