Dubbel zoveel meldingen van datalekken in België (maar nog steeds erg weinig)

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft 861 meldingen binnengekregen van datalekken in 2019. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. De GBA ontving ook 302 klachten. Die bleven niet zonder gevolg. De juridische website jubel.be kreeg een boete van 15.000 euro wegens een tekortschietend cookiebeleid. Daarnaast legde de Geschillenkamer drie boetes op voor inbreuken in het kader van verkiezingscampagnes. Een burgemeester kreeg 2.000 euro boete omdat hij tijdens de campagne gebruikmaakte van gegevens die hij had verkregen in de uitoefening van zijn functie. (bron: belga)

Ondanks de verdubbeling blijft het aantal meldingen van een datalek aan de lage kant. Ter vergelijking: in Nederland ontving de Autoriteit Persoonsgegevens in 2019 bijna 27.000 datalekmeldingen (een stijging van 29% ten opzichte van 2018). Het lijkt er sterk op dat verre van alle datalekken in België bij de Gegevensbechermingsautoriteit worden aangegeven.