Minister De Crem vindt privacy iets voor “mensen die niet altijd de beste bedoelingen hebben”
Pieter De Crem aka Crembo deed tijdens een interview voor Terzake zijn bijnaam weer alle eer aan. De huidige minister van onder meer Binnenlandse Zaken en Veiligheid vond er niets beter op dan de bezorgdheid over schendingen van de privacy te vereenzelvigen met “mensen die niet altijd de beste bedoelingen hebben”. Met de track record van Pieter De Crem hoeven we ons over dit soort schokkende uitspraken niet te verbazen. De Crem (CD&V) is ook de minister die er – na het voorbereidend werk van Jan Jambon – de wet op de vingerafdrukken doorgejaagd heeft. En die nu met de Coronacrisis geen graten ziet om op zijn minst de grenzen van de wet wat op te rekken. In zoverre zelfs dat Open Vld waarschuwde voor “disproportionele maatregelen” zoals het inzetten van warmtedrones of kliklijnen (letterlijk: “deze noodtoestand mag niet misbruikt worden om een politiestaat te organiseren”) en dat sp.a duidelijk maakte dat de partij geen volmachten heeft gegeven “om minister van Binnenlandse Zaken De Crem sheriff te laten spelen”. Verbaasd hoeven we dus niet te zijn. Maar het blijft pijnlijk om zien wat dezer dagen zomaar kan passeren. Dit soort uitspraken zegt veel over de mindset van een minister die zich van de bezorgdheid over de inperkingen van onze rechten en vrijheden weinig of niets aantrekt én van een regering die het niet nodig vindt om haar minister terug te fluiten. De Coronacrisis is bloijkbaar de ideale gelegenheid om een extra repressief tandje bij te steken.