Voor Vlaanderen is een Corona-app geen prioriteit

Federaal minister van Privacy Philippe De Backer (Open VLD) dropt de beslissing over een corona-app bij de regio’s. Voor Vlaanderen is dat alvast geen prioriteit.

Ruim vier weken geleden werd op het kabinet van minister van Privacy Philippe De Backer (Open VLD) een ‘Data against ­corona’-taskforce opgericht. Daar moesten app-ontwikkelaars hun voorstellen indienen en toelichten. Maar gisteren verwees De Backer de beslissing door naar de regio’s: zij moeten beslissen of en welke app ze willen gebruiken. Federaal wordt er ­alleen nog aan een wettelijk kader gewerkt. Dat laatste gebeurt op vraag van de gewesten. In dat ­kader komen de waarborgen op het vlak van privacy, zoals bepalingen rond bewaartermijnen en bescherming van gegevens.

(…)

Bij De Backer werd een vijftiental app-voorstellen ingediend, maar Vlaanderen staat niet te springen om er snel een in gebruik te nemen. De Vlaamse overheid wil vooral inzetten op de meer klassieke vorm van contact tracing, waarbij besmette personen intensief bevraagd worden. Hun contacten krijgen daarna advies over wat ze moeten doen. “In een volgende stap bekijken we het gebruik van een app ter ondersteuning van tracing”, laat Vlaams minister van Volks­gezondheid Wouter Beke (CD&V) weten. “Een dergelijke app kan zijn nut hebben, maar neemt de noodzaak aan menselijke contact tracing niet weg.”

Bron: De Standaard