Omvangrijk datalek bij Europese instellingen

De EU is getroffen door een omvangrijk datalek. Gegevens en wachtwoorden van 200 parlementsleden, de Europese Raad en de Europese Commissie zijn uitgelekt. Ook van duizenden werknemers liggen gegevens op straat. Ook gegevens van zo’n 15.000 andere personen waren toegankelijk: leden van politieke partijen, journalisten, medewerkers van het patentbureau EUIPO, de European Data Protection Board, Europol, … Het datalek is ontdekt door beveiligingsbedrijf ShadowMap. Het is onduidelijk welke systemen de data precies hebben gelekt. Ook is niet bekend wie deze systemen beheerde. Shadowmap meldt dat de systemen niet van een Europese instelling zijn.

— bron: Datanews

Shadowmap maakte het lek bekend via Twitter.