“Transparantie is cruciaal om groeiende macht van onlineplatformen in te perken.”

“Transparantie is van cruciaal belang om donkere kantjes in kaart te brengen, zodat we collectief kunnen bepalen waar en hoe we de groeiende macht van onlineplatformen moeten inperken.”

In een rapport met aanbevelingen voor de Europese Commissie zetten  Jef Ausloos en zijn co-auteurs uiteen hoe de grote techbedrijven uit Silicon Valley verplicht kunnen worden om aan bepaalde transparantie-eisen te voldoen. Heel bondig samengevat betekent dit onder meer dat er nood is aan bindende regels, onafhankelijke instanties, strikte handhaving en “transparantie by default”. In een opiniebijdrage voor VRTNWS zet Jef Ausloos dat alles nog eens overzichtelijk op een rijtje.