Vlaamse Toezichtcommissie zeer negatief over gebruik Amazon Web Services binnen onderwijs

De Vlaamse overheidstoezichthouder voor privacy is erg sceptisch over het gebruik van Amazon Web Services binnen het Belgisch onderwijs. De instantie bracht advies uit over het gebruik van AWS in een aantal onderwijsdatabases, maar dat advies is zeer negatief.

Verschillende Vlaamse onderwijsinstanties vroegen aan de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) een advies over het plan om databases in te zetten waarmee zij beter onderling kunnen samenwerken. In die databanken zouden ook studentengegevens komen te staan. Het plan is om de databanken in Amazon Web Services te zetten. De VTC concludeert nu in een rapport dat die plannen in strijd zijn met de Europese privacywetgeving.

Vooral het gebruik van Amazon Web Services voor het opslaan van gevoelige gegevens over studenten, veelal kinderen en jongeren, is de toezichthouder een doorn in het oog. “Het overdragen van veel persoonsgegevens van veel personen aan eenzelfde niet-Europese cloudprovider, terwijl niet bewezen is dat de gegevensbescherming van het land van de ontvanger van de gegevens vergelijkbaar is met de Europese, is niet conform de principes en bepalingen van de AVG.” In het rapport waarschuwt de VTC voor de “enorme risico’s” van verregaande profilering en vendor lock-in. Ook is in de risicoanalyse alleen gekeken naar de risico’s voor de betrokken instanties en onvoldoende naar het risico voor de betrokken burgers.

Het VTC-rapport geldt als een advies. Het is geen bindend verbod op het gebruik van AWS, maar het raadt de onderwijsinstanties wel aan om nu al te beginnen met het weg migreren van gevoelige data van AWS.

Bron: Tweakers
Rapport (pdf)