Gegevensbeschermingsautoriteit verwerpt directe inzage in bankrekeningen

De Gegevensbeschermingsautoriteit wijst de regeringsplannen af om de fiscus sneller inzage te geven in Belgische bankrekeningen. ‘Dit is een onnodige, bijzonder verregaande en risicovolle centralisatie van financiële gegevens’, luidt het.

Vandaag kunnen de fiscus en het gerecht in de databank van het Centraal Aanspreekpunt (CAP), die beheerd wordt door de Nationale Bank, alleen zien welke bankrekeningen iemand heeft. Pas als er vermoedens van fraude zijn, kan een bankonderzoek bevolen worden. Daarna kan de bank verplicht worden inzage te geven in het saldo van iemands rekening. De regering wil die tijdrovende stap overslaan. Het opzet is dat banken voortaan elk jaar ook de saldi van de Belgische bankrekeningen en bepaalde verzekeringscontracten bezorgen aan het CAP. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit verwerpt die plannen in een pittig advies.

“Het ontwerp toont niet voldoende aan op welke wijze de verplichte mededeling noodzakelijk is”, stelt de privacywaakhond. Bij de raadpleging van het CAP is namelijk nu al zichtbaar “bij welke instellingen de geviseerde persoon rekeningen of andere financiële producten houdt”, gaat het verder. “In het kader van hun onderzoeksbevoegdheid (…) kunnen de desbetreffende ambtenaren daar steeds de informatie opvragen die ze nodig hebben.” Tot slot wordt ook de argumentatie van tafel geveegd dat de coronacrisis een extra reden is om iedereen te doen bijdragen aan gezondheidszorg en relance. “Gebeurtenissen van voorbijgaande aard kunnen maar zelden de invoering van permanente maatregelen verantwoorden.”

 – lees verder bij De Tijd