Je mag een slimme meter weigeren om gezondheidsredenen, niet om privacyredenen

Volgens een uitspraak van het Grondwettelijk Hof zou je in de toekomst toch een slimme meter kunnen weigeren. Het Hof heeft immers bepaald dat de verplichte slimme meter “een aanzienlijke achteruitgang” betekent voor het leven van mensen die claimen gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling. Jammer genoeg vond het Hof ook dat bekommernissen om de privacy geen gegrond bezwaar zijn om een meter te kunnen weigeren. Terwijl wij nu dat nu net wel een stevig punt van kritiek vinden.

linkHet Grondwettelijk Hof velde het vonnis in een zaak die Inter-Environnement Bruxelles en Union des Naturopathes de Belgique samen met drie particulieren hadden aangespannen. De aanklagers gingen in beroep bij het Hof om een landelijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ongedaan te maken. Daarin staat dat alle Belgen in de komende jaren verplicht een slimme meter moeten krijgen. De organisaties en burgers zijn het daar niet mee eens op verschillende gronden. Ze vonden dat de slimme meters onder andere in strijd zijn met ‘het recht op een gezond leefmilieu’. Ze stellen dat ‘elektrogevoelige personen’ last kunnen hebben van de elektromagnetische straling van de draadloze meters.

Daar gaat het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk in mee. Het Hof stelt dat blootstelling aan die straling ‘voor de personen die daardoor een gezondheidsrisico lopen’ leidt tot een ‘aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau van hun recht op een gezond leefmilieu’. Volgens het Hof is die achteruitgang niet te verantwoorden, omdat de slimme meters ook met kabels kunnen worden aangesloten. Dat alternatief moet dan wel in de wet worden vastgelegd.

Er is tegelijk ook minder goed nieuws.

Andere bezwaren vond het Hof niet gegrond. De klagers stelden bijvoorbeeld ook dat de slimme meter tegen de Europese privacywet is en dat gebruikers niet verzekerd zijn tegen het risico op brand. Het Hof verwerpt die twee punten en zei onder meer dat het verzamelen van gegevens niet in strijd is met de GDPR. Ook zouden de aanklagers niet bewezen hebben dat “het recht op eerbiediging van het privéleven niet is gewaarborgd”.

Bron: Tweakers