Gegevensbeschermingsautoriteit bezorgd over privacy bij coronamaatregelen

linkIn een open brief aan de regeringen in ons land reageert de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bezorgd over de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met de coronamaatregelen. De GBA uit haar bezorgdheid over meerdere maatregelen die een verwerking van gevoelige persoonsgegevens vragen. Zo werd het ministerieel besluit van 12 januari 2020 gepubliceerd zonder dat de GBA op de hoogte werd gebracht. Verder zullen in Brussel quarantainegegevens worden doorgespeeld aan de burgemeesters, zonder duidelijke onderliggende rechtsgrondslag. Dat kan niet zomaar, vindt de gegevensbeschermingsautoriteit. “Bij dergelijke maatregelen moet rekening gehouden worden met de fundamentele rechten van de burgers, waaronder het recht op bescherming van persoonsgegevens”, klinkt het in de brief. De GBA vraagt de regeringen daarom om de maatregelen te herzien. Concreet wil ze dat de regeringen om haar advies vragen bij maatregelen waarbij het verwerken van persoonsgegevens nodig is. Verder eist ze dat er een passend juridisch document, zoals een wet of decreet, aan de basis van elke maatregel ligt.

Bron: Belga