Frank Robben neemt ontslag bij Gegevensbeschermingsautoriteit

linkFederaal topambtenaar Frank Robben neemt ontslag als expert bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, wegens een vermeend belangenconflict. Zijn aanwezigheid in de GBA werd al langer onverenigbaar geacht met zijn andere functies. Het was vooral zijn rol als expert bij de GBA die ervoor zorgde dat de Europese Commissie vorig jaar een procedure tegen België opstartte, waarbij onder meer Robben vermeld werd als “rechter en partij”.

Robben is administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de topman van het e-Healthplatform, de baas van Smals en het gezicht van het digitale luik van de bestrijding van de coronapandemie. Hoewel zijn functies privacygevoelig zijn, benoemde het parlement hem in 2018 als expert en lid van het Kenniscentrum van de GBA, een van de vijf organen binnen de voormalige Privacycommissie.

De Europese Commissie lanceerde in juni 2021 een inbreukprocedure tegen België over de onafhankelijkheid van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ze beschouwt sommige leden niet als “vrij van invloed van buitenaf”, omdat ze “ofwel verslag moeten uitbrengen bij een beheerscomité dat afhankelijk is van de Belgische regering, ofwel hebben deelgenomen aan overheidsprojecten voor de opsporing van covid-19-contacten, ofwel lid zijn van het Comité voor Informatieveiligheid”. Vooral Robben werd toen geviseerd.

Europa verwachtte tegen 12 januari een oplossing van België. Omdat die er niet kwam, bestond de kans dat Europa naar het Europees Hof van Justitie stapte. Dit weekend zou nauw contact zijn geweest tussen premier Alexander De Croo (Open VLD) en Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Von der Leyen zou benadrukt hebben dat de Europese Commissie verdere stappen zou ondernemen als Robben in de GBA bleef zitten.

Parallel had bevoegd staatssecretaris voor Privacy Mathieu Michel (MR) een oplossing gezocht in een hervorming van de wet. De experts in het GBA-kenniscentrum, waar Robben in zit, kregen louter nog een adviserende rol. Daarnaast waren mensen met een leidinggevend mandaat bij de overheid niet langer welkom. Met dit ontslag wordt niet gewacht tot die wet in voege is. “Vandaag is alles in het werk gesteld om de onafhankelijkheid van de Gegevensbeschermingsautoriteit te garanderen”, zegt Michel in een reactie. “België bevond zich in een delicate situatie. Alle standpunten kwamen samen om Frank Robben te vragen ontslag te nemen. Het was de onmiddellijke oplossing.” Wie Robben zal vervangen, is nog niet geweten.

Bron: De Tijd / De Standaard