EDPS roept op tot een algemeen verbod van Pegasus in de EU

De EDPS (Europese toezichthouder voor bescherming van persoonsgegevens) roept in een vernietigend advies op tot een algemeen verbod van de Israëlische spionagesoftware Pegasus in de Europese Unie. De inzet van de spyware om specifieke terroristische aanslagen te voorkomen (wat volgens de EU-wetgeving toegelaten is wanneer de nationale veiligheid sterk in gevaar is) kan volgens de EDPS een doos van Pandora blijken. “Gezien de onbeperkte toegang tot persoonlijke gegevens, is het zeer onwaarschijnlijk dat Pegasus zou voldoen aan de proportionaliteitsvereiste.” De mate van de inbreuk op het recht op privacy is immers zo groot dat een doelwit er de facto volledig van beroofd wordt. Zo komt een ander basisrecht, vertrouwelijkheid van communicatie met een advocaat, ook in het gedrang bij gebruik van Pegasus. Bovendien wordt ook de privacy van iedereen waarmee een doelwit in contact komt geschonden, en zelfs die van personen die bij hem of haar in de buurt zitten in bijvoorbeeld een restaurant. Ook zij kunnen met de spyware worden afgeluisterd. De EDPS concludeert daarom dat het gebruik van spyware zoals Pegasus “ongeziene risico’s en schade” kan veroorzaken aan de grondrechten van individuen, maar ook aan de democratie en de rechtsstaat zelf. Daarom adviseert de EDPS “een volledige verbod op de ontwikkeling en inzet van spyware zoals Pegasus in de EU”.

Download het rapport “EDPS Preliminary Remarks on Modern Spyware