Viroloog Van Gucht wil het CST ook in de toekomst behouden

Voor viroloog Steven Van Gucht en motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste blijft het Covid Safe Ticket (CST) “een goede tool in de gereedschapskist die naast andere maatregelen, zoals afstand houden en mondmaskers, gebruikt kan worden”. Ze willen het CST dan ook in de toekomst behouden, ook al voegen ze eraan toe dat “het gebruik moet beperkt zijn”. Het is een standpunt waar zeker niet alle virologen het mee eens zijn én dat één van de argumenten van CST-tegenstanders kracht bijzet, namelijk dat een zogezegd “tijdelijke” coronapas snel permanent kan gemaakt worden.

Beide wetenschappers deden hun uitspraak in het Vlaams Parlement, waar verschillende sprekers waren uitgenodigd om hun standpunt te geven over het gebruik van het CST. Van Gucht zei er onder meer dat hij het CST niet volledig wil afschrijven voor de toekomst. Niet alleen als in het najaar de immuniteit zou zakken en er mogelijk nieuwe COVID-varianten opduiken. Maar ook wanneer in de toekomst de griep opnieuw zou opduiken, dan kan voor Van Gucht het CST nuttig zijn. (Bron: hln.be)

Niet alle virologen gaan akkoord

Tijdens dezelfde hoorzitting van het Vlaams Parlement liet Zeger Debyser van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een ander geluid horen. Hij liet onder meer op Twitter weten dat de berichtgeving hierrond hoogst onvolledig was. Voor Debyser hoort het CST níet thuis in de gereedschapskist. Dat ligt in lijn met wat de viroloog eerder al in interviews zei, namelijk dat de coronapas een vals gevoel van veiligheid geeft. Met als tweede probleem het oneigenlijk gebruik ervan als drukkingsmiddel om een hogere vaccinatiegraad te bereiken. Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek gaf in dat verband in mei 2021 al een negatief advies, omdat ze het niet ethisch correct vond een coronapas te gebruiken om een hogere vaccinatiegraad af te dwingen. Debyser noemde het onomwonden een vorm van chantage, een slinkse manier om een eigenlijk vrijwillige vaccinatie toch te verplichten.

Tijl De Bie, co-auteur van het Wintermanifest, voegde er op Twitter aan toe dat niet elke tool die in theorie nuttig zou kunnen zijn, binnen handbereik moet liggen. Dat is ook één van de argumenten waar CST-critici telkens op wijzen. Een instrument als het CST wordt eerst als “tijdelijk” in de markt gezet, wordt dan telkens weer verlengd en dreigt op die manier een permanent karakter te krijgen dat vervolgens kan ingezet worden voor zaken waar het helemaal niet voor bedoeld is. In dit geval is de hint die Steven Van Gucht geeft naar een mogelijke griepepidemie veelzeggend. Het CST is dan niet langer een coronapas maar wordt een soort gezondheidspas die breed medisch kan worden toegepast. Als daar geen halt wordt toegeroepen (lees: het CST definitief afvoeren), dan zouden we daar wel eens stoemelings kunnen belanden.

 = Volg en steun de campagne Covid Shit Ticket =