Waalse rechtbank wijst verlenging CST af

De verlenging van het Covid Safe Ticket tot 15 april in Wallonië is volgens de rechtbank van eerste aanleg van Namen niet gerechtvaardigd. De rechtbank oordeelde dat de proportionaliteit van de maatregel niet meer gegarandeerd is.

De uitspraak viel in een zaak die werd aangespannen door de vzw Notre Bon Droit. De rechtbank van eerste aanleg oordeelde dat de coronapas (ofwel CST, Covid Safe Ticket) niet-proportioneel is en in tegenspraak met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voor de rechtbank is het aan het Waalse Gewest om de epidemische noodsituatie te bewijzen en aan te tonen dat het CST daarom nog steeds gerechtvaardigd is. Iets wat ze in de huidige omstandigheden (lees: nu de omikron variant dominant is) niet blijkt te kunnen doen. Volgens de rechtbank is daarom het onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden niet meer te rechtvaardigen.

In een eerdere zaak die de vzw had aangespannen, had het hof van beroep van Luik geoordeeld dat de coronapas een ‘objectieve, noodzakelijke en proportionele’ maatregel was. Daarop besliste het Waals gewest het gebruik van de coronapas te verlengen tot 15 april. Maar de vzw trok opnieuw naar de rechter en kreeg nu dus wel gelijk. De vzw noemt de beslissing van de rechtbank “belangrijk voor de toekomst. Indien zich een nieuwe coronagolf aandient in de herfst, kan de Waalse regering niet meer terugvallen op het CST in zijn huidige vorm.”