MyData toont wat de overheid over jou weet, maar veel wijzer word je er niet van

In 2021 lanceerde Mathieu Michel, staatssecretaris voor onder meer digitalisering en privacy, “Operatie Transparantie”. Als eerste stap is er nu een nieuwe website, MyData, waar je een overzicht vindt van een 60-tal databanken waarin de federale overheid persoonsgegevens verzamelt. Op verschillende manier kan je er op zoek gaan naar welke overheidsinstantie toegang heeft tot welke soort data, waarvoor ze die gegevens verzamelt en met wie ze die gegevens mag uitwisselen.

Veel moet je er echter niet van verwachten. Een grote stap naar meer transparantie kan je het initiatief bezwaarlijk noemen. Los van het feit dat de website verre van gebruiksvriendelijk is, blijft het ook allemaal heel abstract en nietszeggend. Een simpele zoekopdracht op bijvoorbeeld “medisch dossier” levert 5 pagina’s met resultaten op, maar veel wijzer word een mens er niet van. Vergeet het maar dat je op MyData zou kunnen vinden waarvoor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens precies dient. Transparanter is het gebruik van persoonsgegevens door federale overheidsdiensten in ieder geval niet geworden. Laat staan dat je met MyData als burger “meer controle over je persoonsgegevens” zou krijgen, zoals de staatssecretaris bij de lancering beweerde. Daarvoor is heel iets anders nodig dan een website waarin een kat haar jongen niet terugvindt.