Gegevens 4000 leerlingen van Gentse scholen gelekt [UPDATE]

Door een datalek in het online inschrijvingssysteem voor het Gentse onderwijs kon iedereen een tijdlang privé-informatie bekijken van duizenden leerlingen.

Het gaat om de website van Stad Gent waar ouders die hun kind naar een Gentse school willen sturen, hun zoon of dochter kunnen aanmelden. Het inschrijvingssysteem wordt al jaren gebruikt, onder meer om op elke school te kunnen voorzien in plaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Nu blijkt dat die gevoelige gegevens makkelijk door iedereen te bekijken zijn. Ouders slaagden erin om via de broncode van de website voor elke Gentse school Excel-lijsten te downloaden, met onder meer rijksregisternummers, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van de ouders. Bovendien valt er ook gevoelige info uit af te leiden, zoals het hoogst behaalde diploma van de moeder en of het kind al dan niet een ‘indicatorstatus’ heeft (wat betekent dat het om een kwetsbaar gezin gaat).

[UPDATE 12/05/2022] Het achterpoortje is intussen gedicht, maar het Lokaal Overleg Platform (LOP) Gent Secundair is geschrokken van de hack. Naar aanleiding van de ruchtbaarheid heeft provider Realdolmen de beveiliging extern laten bekijken. Volgens hen zijn er geen aanwijzingen voor fraude of manipulatie van de data. Volgens het LOP en Realdolmen is de schade beperkt. “We hebben weet van drie mensen wiens gegevens ingekeken zijn. De ruwweg 280 andere ouders wiens gegevens op die specifieke lijst stonden, zijn ook gecontacteerd. De 4.000 ouders die dit jaar een kind inschreven via het Meld Je Aan-systeem zijn ook op de hoogte gesteld.” De dpo’s die het LOP inschakelde om de schade in te schatten, denken niet dat het om een criminele hack gaat. Er wordt wel nog bekijken of aan de zaak juridische gevolg wordt gegeven.