Kamer benoemt nieuwe directeur bij GBA

De Kamer heeft Cédrine Molière benoemd als nieuw lid van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij vervangt Alexandra Jaspar die eind vorig jaar ontslag nam uit onvrede met de gang van zaken binnen de GBA. Jaspar had het over belangenvermenging en een gebrek aan integriteit. Molière werkte eerder als juriste bij de GBA.

Daarnaast werden ook Gert Vermeulen (UGent-professor strafrecht), Griet Verhenneman (data protection officer bij het UZ Leuven) en Nathalie Ragheno (eerste adviseur bij het VBO) als nieuwe leden van het Kenniscentrum benoemd.