Kamer stemt in met ontslag directeurs Gegevensbeschermingsautoriteit

linkDe plenaire Kamer heeft in een geheime stemming met ruime meerderheid ingestemd met het ontslag van twee directeurs bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Het gaat om David Stevens, de voorzitter van de GBA en de directeur van het Algemeen Secretariaat, en Charlotte Dereppe, de directeur van de Eerstelijnsdienst. De Kamer volgt daarmee de aanbeveling van de commissie Justitie, die wekenlang achter gesloten deuren had beraadslaagd over het lot van het duo. De ontslagprocedure werd in maart opgestart na een audit van het Rekenhof. Eind vorig jaar had Alexandra Jaspar, directeur van het Kenniscentrum, zelf ontslag genomen, omdat de organisatie volgens haar ten prooi viel aan belangenvermenging en een gebrek aan integriteit. Zij wordt vervangen door GBA-juriste Cédrine Molière, besliste de Kamer eerder.

Na de zomer stemt de Kamer over hervormingen voor de GBA, die op voorstel van bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel (MR) groen licht kregen van de regering. Dat schrijft ‘De Standaard’. De hervormingen moeten ervoor zorgen dat de rust terugkeert bij de privacywaakhond. Daar stapelen de dossiers door het gebekvecht tussen de directeurs ondertussen op. Volgens een audit van het Rekenhof dat ‘De Standaard’ kon inkijken, loopt het vierkant bij de privacywaakhond.