“Het internet is opgezogen door grote bedrijven”

“Ik herinner me een gesprek in de jaren negentig over de manier waarop het internet samenlevingen en gemeenschappen een bevrijdend toevluchtsoord zou bieden, en een plek zou geven om zich terug te trekken of zich te verzetten tegen de staat. Maar dat bleek een illusie. Het internet als plek is opgezogen door grote bedrijven.”

– Eyal Weizman in De Groene Amsterdammer