Politie misbruikt eigen nationale databank

Zonder reden de gegevens van de poetsvrouw, collega’s of zichzelf opzoeken: het mag niet, maar politiemensen draaien er hun hand niet voor om. Het Controleorgaan op de Politionele Informatie legt in een rapport aan de hand van een aantal specifieke gevallen bloot hoe politiemensen de gegevensbank als een soort van ‘geheime Google’ gebruiken. Tegelijk maken ze dat bezwarende gegevens over zichzelf amper te vinden zijn. De problematische en zelfs onwettige omgang met de data in de nationale gegevensbank begint al tijdens de politie-opleidingen. Lesgevers zeggen tegen de politiemensen in opleiding dat ze zichzelf mogen opzoeken om vertrouwd te raken met het systeem. Een andere foute praktijk is dat politiemensen een pv opstellen met zichzelf als slachtoffer en naar aanleiding daarvan hun gegevens in de databank opzoeken.

link“De casussen in ons rapport zijn representatief voor meldingen die we vaker krijgen”, zegt Frank Schuermans, voorzitter ad interim van het Controleorgaan. “Ik vrees dat het om een ruimer verspreide problematiek gaat. Bij het Comité P en de Algemene Inspectie komen hierover ongetwijfeld ook klachten binnen. We hebben ons rapport doorgestuurd naar onder anderen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken met de oproep iets te doen aan deze problematiek. Dat begint bij de bestaande regels toe te lichten. Het moet ook onmogelijk worden om als slachtoffer van bepaalde feiten zelf het pv op te stellen.”

Lees verder op standaard.be (pdf)
Lees het volledige rapport van het Controleorgaan