Gegevensbeschermingsautoriteit seponeert 389 klachten wegens onderbezetting

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft zoveel achterstanden dat ze bijna 400 klachten van burgers niet verder behandelt. Dat is een significant deel van het jaarlijkse aantal meldingen dat binnenkomt. Volgens de GBA is er een groot gebrek aan personeel en financiële middelen.

linkDe Gegevensbeschermingsautoriteit schrijft dat ze 389 oude dossiers niet langer in behandeling neemt. “Dit onder meer omdat elk van die dossiers al langer dan één jaar niet behandeld werd en omdat de omstandigheden van de zaak niet in het bijzonder prioritair of maatschappelijk bovenmatig relevant zijn”, volgens de GBA. Het probleem ligt volgens de privacytoezichthouder bij de bezetting en financiële situatie. “Gezien de beperkte middelen waarmee de GBA werkt, en gezien de werklast en complexiteit die vele van de klachtdossiers bij de GBA meebrengen, moet de GBA per dossier immers keuzes maken wat betreft de opportuniteit van de verdere behandeling”, aldus de toezichthouder.

Ter illustratie. In 2022 kreeg de GBA 604 klachten binnen. De Geschillenkamer, die de klachten afhandelt, nam in dat jaar 189 beslissingen over die klachten. “Wanneer dit aantal wordt geplaatst naast het aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt bij de GBA, is het logisch dat er doorheen de jaren een sterke dossierachterstand is ontstaan”, zegt de GBA.

bron