Fuyez, vous êtes identifié-es, een podcast over gezichtsherkenning

Begin 2022 ging de Ligue des Droits Humains van start met De quels droits (on se chauffe), een reeks podcasts waarin de Ligue thema’s aansnijdt die verband houden met onze rechten en vrijheden. Met getuigenissen en analyses willen ze zo de vinger op de pols houden van actuele discussies. Justitie, discriminatie, politiegeweld, privacy, … Het passeert allemaal de revue vanuit het perspectief van de mensenrechten.

De meest recente afleveringen nemen gezichtsherkenning onder de loep. De reeks is toepasselijk getiteld Fuyez, vous êtes identifié-es. Gezichtsherkenning is noch science fiction noch een exclusiviteit van totalitaire regimes (zoals China, om geen namen te noemen). De technologie doet overal steeds meer zijn intrede. De vrees groeit dan ook dat de legalisering en het gebruik van deze technologie de fundamentele rechten en vrijheden zal belemmeren, in het bijzonder die van minderheden. Reden genoeg voor een podcast en in een drie maal een half uurtje ben je helemaal bijgepraat.

In de eerste aflevering vraagt de Ligue zich af hoe gezichtsherkenning precies functioneert en of het vandaag technisch al mogelijk is om die ook in een stad als Brussel toe te passen.

Aflevering 2 zoomt in op de pilootprojecten die de politiediensten de afgelopen jaren uitvoerden, zonder dat daar een wettelijk kader voor bestaat. De vraag wordt ook gesteld op welke manier gezichtsherkenning onze fundamentele rechten en vrijheden kan ondergraven.

Aflevering 3 probeert de reeks met een positieve noot af te sluiten. Hoopvolle signalen ziet de Ligue onder meer bij de op til staande AI Act, waarmee de EU het gebruik van artificiële intelligentie wil reguleren. Er zijn ook steden als het Zwitserse Lausanne die zich verzetten tegen het gebruik van gezichtsherkenning in hun straten. En er is uiteraard de campagne #protectmyface die wil dat Brussel een verbod instelt op het gebruik van gezichtsherkenning.