Bibliotheek /// Kashmir Hill: Je gezicht is nu van ons (2023)

Een brandend actueel boek over hoe een start-up, Clearview AI, zich ontwikkelt tot de drijvende kracht achter een technologie die de samenleving kan ontwrichten.

Kashmir Hill - Je gezicht is nu van onsKashmir Hill is de techjournaliste die in 2021 met een reeks artikels in de New York Times het bestaan van Clearview AI brede bekendheid gaf.  Het bedrijf, gespecialiseerd in gezichtsherkenning, beschikte op dat moment over een databank van 3 miljard foto’s, gescrapet van sites als Facebook, Youtube en Twitter. Die foto’s en bijhorende data werden toen al gebruikt door ruim 600 politiediensten en privébedrijven.

Ondertussen zijn we ruim twee jaar verder en is Clearview niet langer die obscure startup. Het bedrijf beschikt vandaag over een databank met tientallen miljarden foto’s en heeft gestaag haar internationale klantenbestand uitgebreid. Ook België behoorde (of behoort?) tot de potentiële klanten. Clearview AI belooft iedereen te kunnen identificeren met een nauwkeurigheid van niet minder dan 99 procent op basis van één foto. Ook al bestaan er twijfels over de claim, toch hoeft het niet te verwonderen dat de technologie de macht van politie en bedrijven uitbreidt tot een dystopisch niveau.

“Gezichtsherkenning is een beetje zoals nucleaire of biologische wapens. De technologie vormt zo’n groot gevaar voor onze samenleving dat elk mogelijk voordeel in het niet valt bij de potentiële schade.”

In ‘Je gezicht is nu van ons’ legt Kashmir Hill de risico’s en gevaren van dit soort technologische “innovatie” haarfijn bloot. Het boek is vlot, verhalend en breed toegankelijk geschreven, zoals het voor een journaliste behoort. Het maakt er de boodschap niet prangender om. De gigantische database en het gebruik ervan door politiediensten en privé-bedrijven kunnen onze samenleving grondig ontwrichten. Er moet dus dringend paal en perk aan gesteld worden. Ze pleit dan ook onomwonden voor een strikte privacywetgeving. Zonder sterke privacywetten en controles op de naleving ervan kan het alleen verder bergaf gaan met onze privacy en anonimiteit en dus ook met onze rechten en vrijheden.

Kashmir Hill: Je gezicht is nu van ons.
Een real-life thriller over een ontwrichtende technologie
POM.press, 344 blz., isbn 9789493213586
jegezichtisnuvanons.nl | pom.press