Bits of Freedom lanceert campagne ‘Veiligheid voor iedereen’

De invulling van het concept veiligheid is nog al te vaak die van repressie en law & order. Meer surveillance- en controletechnologie, meer wapens voor de politie, meer bevoegdheden voor de geheime diensten of andere overheidsinstanties in het veiligheidsdomein. In een nieuw project ‘Veiligheid voor iedereen’ wil Bits of Freedom echter duidelijk maken hoe beperkt die invulling is en voor bepaalde groepen juist afbreuk kan doen aan hun veiligheid. De behoeften aan veiligheid zijn immers veelvormig en dat wil Bits of Freedom tonen door verschillende mensen aan het woord te laten over welke vorm van veiligheid volgens hen meer aandacht moet krijgen en wat er nodig is om aan die vorm bij te dragen. Hieronder kan je de introductie lezen bij de campagne. links naar de interviews plakken we hier de volgende dagen ook onder.

Bits of Freedom lanceert: ‘Veiligheid voor iedereen’

Veiligheid is een groot en belangrijk thema in onze samenleving. Iedereen wil immers veilig zijn. We offeren dan ook veel op voor onze veiligheid en het is vaak de reden voor ingrijpende wetgeving of overheidsoptreden. Toch nemen we het weinig onder de loep, terwijl dat wel zou moeten. Het is namelijk geen eenduidig concept. In dit project kijken we kritisch naar hoe het begrip veiligheid vaak wordt ingevuld en laten we verschillende mensen aan het woord over wat dit voor hen betekent. Op naar veiligheid voor iedereen.

De dominante invulling is te beperkt
Meer surveillance- en controletechnologie, meer wapens voor de politie of BOA’s, meer bevoegdheden voor de geheime diensten of andere overheidsinstanties in het veiligheidsdomein. Allemaal worden ze vaak beargumenteerd met de belofte dat het gaat bijdragen aan onze veiligheid. De invulling van het concept veiligheid die hier vaak achter zit is die van repressie en law & order. Die invulling werkt maar voor een beperkte groep in de samenleving. En is daarmee te beperkt. Sterker nog, deze invulling kan voor andere groepen juist afbreuk doen aan hun veiligheid. Bijvoorbeeld door de discriminerende werking of – inzet van surveillancetechnologie.

Er moeten meer kritische vragen over veiligheid worden gesteld
Iedereen verdient veiligheid. En daarom is het belangrijk dat we kritisch zijn op wat we precies proberen te beschermen met een bepaalde maatregel en ten koste van wat. Maar ook op welke manier hier uitvoering aan wordt gegeven en over wiens veiligheid het precies wel en niet gaat. Het is belangrijk dat deze vragen vaker worden gesteld.

Verschillende behoeften aan veiligheid
Om een stap te zetten naar veiligheid voor iedereen, is het belangrijk om te laten zien hoe veelvormig de verschillende behoeften aan veiligheid zijn. In dit project laten we verschillende mensen aan het woord over welke vorm van veiligheid volgens hen meer aandacht moet krijgen, wat er nodig is om aan die vorm bij te dragen en wat zij aan het nieuwe kabinet willen meegeven om dat te doen. Die interviews publiceren wij de komende tijd in de reeks ‘Veiligheid voor iedereen’.