Private bewakingsagenten mogen geen camerabeelden van de politie monitoren

Het Controleorgaan voor de Politionele Informatie (COC) heeft politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) op de vingers getikt, omdat ze privébewakers had ingeschakeld voor politiewerk. De mensen van privéfirma Securitas mochten camerabeelden bekijken, burgers in de kantoren onthalen en het lokale oproepnummer 1701 bemensen. Het COC oordeelde in november al dat dat helemaal niet kon en heeft daar nu haar rapport over gepubliceerd. Politiezone VLAS heeft zich al in orde gesteld. Een andere politiezone, PZ Westkust, heeft al laten weten dat ze met private bewakingsagenten blijft werken.

linkPrivébewakers die burgers onthalen, komen op die manier persoonsgegevens te weten die ze eigenlijk niet mogen hebben. Ze noteren de gegevens van mensen die een klacht indienen, waar hun klacht over gaat, over wie die klacht gaat, … Allemaal informatie die alleen door politiemensen verwerkt mag worden. Ook camerabeelden zijn een bevoegdheid voor de politie, vindt het controleorgaan. Zeker omdat de bewakingsagenten niet louter de beelden bekeken, maar ook de camera’s konden bedienen, zodat ze eigenlijk aan het patrouilleren waren. Het gaat betreft bovendien de eigen camera’s en niet de gemeentelijke camera’s, waardoor de camerawet niet geldt.

De politiezone Vlas moet die taken weer door eigen (burger)personeel laten uitvoeren. Het Controleorgaan heeft zijn rapport ook doorgegeven aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, en aan het parket. Het vermoedt dat nog meer politiezones op dezelfde manier te werk gaan, en daar moet een einde aan komen, vindt het Controleorgaan. (vrtnws.be)

Politiezone Westkust blijft met bewakingsagenten werken

Een van de andere politiezones die net als Politiezone Vlas samenwerkt met private bewakingsagenten, is politiezone Westkust. Daar zijn ze echter niet van plan om daarmee te stoppen. De politiezone laat zich bijstaan door advocaten en verwijst naar de wet Jambon, waarin staat dat bewakingsagenten ook camera’s op de openbare weg mogen bekijken, in het bijzijn van een politiefunctionaris. Westkust eist een eenduidige wet, waar geen interpretatie mogelijk is. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, bevoegd voor de politie, laat weten dat ze het rapport zal bekijken.

Lees hier de aankondiging in 2019 van het “uniek samenwerkingsproject” tussen politiezones VLAS en Westkust en Securitas.