ACTA tijdlijn

 • 4 juli 2012: Het Europees Parlement verwerpt ACTA met een overdonderende meerderheid!!!
  478 stemmen tegen, 39 voor en 165 onthoudingen
 • 2 juli 2012: 57 Europese organisaties roepen in een gezamenlijke persverklaring het Europees Parlement op om ACTA te verwerpen en zich te engageren in een positieve hervorming van copyrights en patenten.
 • 21 juni 2012: INTA (commissie internationale handel van het EP) stemt tegen ACTA
 • 9 juni 2012: opnieuw manifestaties tegen ACTA in verschillende Europese steden
 • 4 juni 2012: DEVE (commissie ontwikkelingssamenwerking van het EP) stemt tegen ACTA
 • 31 mei 2012: ITRE (commissie industrie, onderzoek en energie) stemt tegen ACTA
 • 31 mei 2012: JURI (commissie juridische zaken van het EP stemt tegen ACTA
 • 31 mei 2012: LIBE (commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het EP) stemt tegen ACTA
 • 30 april 2012: ACTA: Open brief aan de Belgische Parlementariërs (30 april 2012, pdf). Ondertekend door NURPA, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits de l’Homme en datapanik.org. Lees hier ook het persbericht.
 • 25 februari 2012: manifestaties tegen ACTA in verschillende Europese steden
 • 1 oktober 2011: Canada, Australië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Singapore en de Verenigde Staten ondertekenen ACTA
 • 27 mei 2011: de EU  commissie publiceert de definitieve versie van het ACTA verdrag
 • 13 juli 2010: publicatie van de geconsolideerde versie van het ACTA verdrag – gedateerd op 1 juli 2010
 • 9 maart 2009: het Europees Parlement stemt een resolutie waarin de publieke toegang voor alle documenten ivm ACTA gevraagd wordt. De Amerikaanse regering weigert het verzoek op basis van “nationale veiligheid”.
 • 10 december 2009: een wereldwijde coalitie van ngo’s, consumentenorganisaties en internetproviders roepen in een open brief op om elk voorstel te verwerpen dat de fundamentele rechten en vrijheden aantast.
 • oktober 2007: de Verenigde Staten, de Europese Unie, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Canada maken de plannen voor een ACTA verdrag bekend