Het probleem ACTA

Wat zijn de grootste bezwaren tegen ACTA?

  • Ten eerste is ACTA achter gesloten deuren – en dus op ondemocratische en ontransparante wijze – tot stand gekomen. Belanghebbenden hebben vrijwel geen inspraak gehad. En de onderhandelingsstukken zijn nog steeds geheim. Terwijl die essentieel zijn om de gevolgen van het verdrag te kunnen inschatten.
  • Zo kan ACTA gevolgen hebben voor internetvrijheid. ACTA kan in één klap een groot aantal internetgebruikers criminaliseren. Verplichte websiteblokkades door internetproviders kunnen niet worden uitgesloten. Providers worden door ACTA verplicht tot afgifte van persoonlijke informatie, zonder concreet bewijs van onrechtmatig handelen. En ACTA zou mogelijk zelfs kunnen leiden tot een privaat three strikes-regime in Europa onder druk van de copyright-industrie.
  • ACTA heeft gevolgen voor innovatie. Want door ACTA moeten nieuwe internetbedrijven die gebruikers informatie met elkaar laten delen, zoals videosites en chatdiensten, met een rechtszaak rekening houden. En dat kan betekenen dat de volgende YouTube de garagedeuren sluit, nog voordat ze goed en wel begonnen zijn.
  • En tot slot: ACTA staat in de weg aan een urgente modernisering van het auteursrecht. Het auteursrecht moet hoognodig worden aangepast aan het internettijdperk. Maar ACTA legt het oude auteursrechtbeleid juist verder vast in een internationaal verdrag, zodat we het nog moeilijker kunnen aanpassen

Overgenomen van Bits of Freedom: ACTA – the game. Level 1.