Cameramapping

In verschillende landen lopen initiatieven om de wildgroei aan bewakingscamera’s in kaart te brengen.

In België probeert de Liga voor Mensenrechten zoveel mogelijk camera’s op de kaart te plaatsen. Het (voorlopig) resultaat vind je op de website van de Liga, waar je ook zelf cameralocaties kan toevoegen. Klik hier.

In het buitenland:

  • Het meest opvallende voorbeeld vinden we in Nederland. Reportacam is een initiatief van Sargasso.nl. Op basis van 450 Wob-verzoeken (verzoek op basis van Wet openbaarheid bestuur) werd geïnventariseerd hoeveel camera’s er in Nederland hangen bij of van publieke instanties. Nergens was een overzicht te vinden, dus alle gemeenten, provincies en politiekorpsen werden aangeschreven. Dat leidde na jarenlang onderzoek tot een inventarisatie van alle publieke camera’s, en een schatting van het aantal privécamera’s. Het zijn er minimaal 200.000 (cijfer september 2013). Reportacam is een huzarenstukje dat bovendien gebruik maakt van een duidelijke en uiterst gebruiksvriendelijke kaart.Sargasso deed iets vergelijkbaar voor ANPR-camera’s. Het resultaat vind je op deze pagina. Quote: “Het aantal ANPR-camera’s dat we documentair hebben kunnen staven bedraagt zeker 1625. Ik vermoed dat het ware aantal, en dat is een educated guess, rond de drieduizend ligt. Mocht het toch lukken om de Rijkswaterstaatcamera’s aan te sluiten, dan zitten we op vijfduizend.”

En verder: