Waarom de cashloze samenleving een gevaar voor onze privacy is

(english version)cash-surveillance-cctv

Oude mensen en criminelen. Dat zijn de enigen die koppig blijven vasthouden aan cash geld. Toch als je de pleitbezorgers van de cashloze samenleving mag geloven. Want die zou alleen maar voordelen bieden. Minder criminaliteit, geen zwart werk meer, geen kosten meer voor drukken, transporteren en beveiligen van biljetten en munten. Heerlijk toch, die nieuwe wereld.

Maar ze dwalen, want elk van die argumenten kan makkelijk weerlegd worden. Ze verzwijgen vooral dat met het afschaffen van cash geld opnieuw een grote hap uit onze privacy genomen wordt. Cashloos betalen betekent immers dat elke financiële transactie sporen nalaat. Wie toegang heeft tot die data, kan onze hele levenswandel tot in de intiemste details in kaart brengen. Banken, bedrijven en overheden zouden maar al te graag over al die persoonlijke gegevens kunnen beschikken.

Nog een probleem is veiligheid en betrouwbaarheid. Criminaliteit verdwijnt niet, maar verschuift naar online fraude en cybercrime. Elektronische betaalsystemen kunnen crashen en het betaalverkeer lamleggen. En dan hebben we het nog niet gehad over kwetsbare groepen in de samenleving en de sociale gevolgen van cashloos betalen, waarbij je veel minder controle hebt over je uitgaven.

Contant en dus anoniem betalen moet daarom een basisrecht en een keuze voor iedereen blijven. Zo niet verliezen we niet alleen biljetten en munten, maar vooral onze vrijheid, onze privacy en de mogelijkheid om onbespied te leven.