Politiedatabank

KRIJGT DE POLITIE EEN SUPERDATABANK?
(dossier afgesloten december 2010)

Net als in andere Europese landen, is ook in België de politie vragende partij om haar databanken te stroomlijnen en te optimaliseren. Het was in eerste instantie de bedoeling van de regering-Leterme om de superdatabank er via een Koninklijk Besluit, dus zonder enig debat, door te sluizen. Door het protest van privacy- en mensenrechtengroeperingen en van verschillende oppositiepartijen afgehouden, is dat alvast niet doorgegaan. Maar omdat de discussie ten gronde nog moet volgen (dat hopen we althans) zijn we hier begonnen met het verzamelen van een aantal teksten rond deze “superdatabank”.

De petitie tegen de superdatabank die via iPetitions circuleert:

Een paar visies en teksten

Een staaltje newspeak in een reactie van Patrick Dewael op de “Petitie Stop Big Brothers”

Via het weblog van de Permanent Gecontroleerde Zones: