Academici tegen massale surveillance

obama-yes-we-scanJanuari 2014. Meer dan 250 wetenschappers uit 26 landen hebben een verklaring ondertekend waarin ze zich keren tegen de massale inzameling van informatie en data door inlichtingendiensten als de NSA. Het initiatief voor de verklaring gaat uit van vier Nederlandse academici, maar in totaal zetten meer dan 250 wetenschappers uit 26 landen er hun handtekening onder. Daaronder ook 26 Belgen.

Academics Against Mass Surveillance

“Deze zomer kwam vooral dankzij Edward Snowden aan het licht dat Amerikaanse en Europese inlichtingen- diensten honderden miljoenen mensen in het oog houden.

Inlichtingendiensten controleren het internetgebruik van mensen, traceren hun telefoonverkeer, e-mailberichten, Facebookbijdragen, financiële gegevens, en veel meer. Inlichtingendiensten verzamelen ook persoonlijke informatie door zich toegang te verschaffen tot de interne gegevensstroom van bedrijven zoals Google en Yahoo. Skype-communicatie kan vlot onderschept worden. Inlichtingendiensten hebben doelbewust de encryptiestandaarden ondermijnd – dezelfde technieken die internetbankieren en medische dossiers moeten beveiligen. Het zijn maar een paar voorbeelden uit recente persberichten. Kortom: nooit stonden mensen onder groter toezicht.

Dat moet stoppen.

Het recht op privacy is een grondrecht. Het wordt beschermd door internationale verdragen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Zonder privacy kunnen mensen niet vrij hun opinies uitdrukken en informatie zoeken en ontvangen. Bovendien draait surveillance het vermoeden van onschuld om in een vermoeden van schuld. Niemand ontkent het belang van de bescherming van de veiligheid van burgers en land, en van misdaadbestrijding.

Maar de huidige geheime, ongeremde afluisterpraktijken schenden fundamentele rechten en ondermijnen de democratische rechtsstaat.
De ondertekenaars van deze verklaring roepen de nationale staten op om actie te ondernemen. Inlichtingendiensten moeten transparant werken en ter verantwoording geroepen worden. Mensen moeten vrij zijn van massa-surveillance door inlichtingendiensten van hun eigen land en andere landen. Staten moeten effectief ieders fundamentele rechten en vrijheden beschermen, en vooral ieders privacy.

De volledige lijst van ondertekenaars vind je hier.
Van Belgische zijde werd de verklaring ondertekend door Ludo Abicht, Daniel de Beer, Rosamunde van Brakel, Eva Brems, Jenneke Christiaens, Laurence Claeys, Eric Corijn, Tom Daems, Jonas Degrave, Marie-Sophie Devresse, Claudia Diaz, Els Dumortier, Veerle Draulans, Gloria Gonzalez Fuster, Serge Gutwirth, Paul de Hert, Diete Humblet, Dan Kaminski, Joachim Koops, Margo de Koster, Laurens Lavrysen, Hans Lammerant, Koen Lefever, Philippe Mary, Saïla Ouald Chaib, Paul Ponsaers, Yves Poullet, Bart Preneel, Bertrand Renard, Herwig Reynaert, Antoinette Rouvroy, Bart de Schutter, Olivier de Schutter, Anne-Lise Sibony, Laurent de Sutter, Peggy Valcke, Antoinette Verhage, Gert Vermeulen, Dirk Voorhoof, Isabelle Wattier, David Wright