De woorden en de dingen

woordenOns eigen kleine traag groeiend zakwoordenboekje van privacy, controle, surveillance en “onze” maatschappij. Het zijn de woorden die we her en der opgepikt hebben en ons doen denken aan de dingen die we hier en daar zien.

ANPR (aka automatic number plate recognition) bewakingscamera’s uitgerust met software voor nummerplaat herkenning en gekoppeld aan één of meestal meerdere databanken. Worden ook steeds meer gekoppeld aan software voor gezichtsherkenning.

Behavioural targeting – een advertentiemodel dat niet gebaseerd is op waar iemand naar zoekt, maar naar hoe iemand zich online gedraagt

Cameraschild

Cloud – “There’s no cloud: only other people’s computers.” (FSF) Alternative definition of the cloud: computers of people you don’t know and who don’t care about you.

Code (1) – “We are free to share code and we code to share freedom” (Dyne Foundation)
Code (2) – “Code is poetry”

Cypherpunk – “A cypherpunk is an activist advocating widespread use of strong cryptography as a route to social and political change …”

Datagieren
Datagraaiers

Dataïsme – Het verklaren van het universum als datastromen, door sommigen gezien als de opvolger van het humanisme. Van een homocentrisch naar een datacentrisch wereldbeeld. Maar zien we niet iets over het hoofd als we de wereld reduceren tot data?

Dataminimalisme
Dataminimalist

Function creep – Sluipende uitbreiding van de oorspronkelijke doelen

Macht – Thema’s als privacy en surveillance gaan in essentie over macht.

Piraterij – It’s more fun to be a pirate, than to join the navy.

Privacy – Privacy gaat in de eerste plaats over keuzes en controle. Bewuste keuzes kunnen maken over wat je waar wanneer en aan wie prijs geeft. Volledige controle behouden over wat er met die data gebeurt.

Solutionisme – Het idee dat je met technologie alles kunt oplossen. Dat leidt tot een situatie waarin een oplossing op zoek gaat naar een probleem in plaats van omgekeerd. Vraagstukken worden van hun context ontdaan en één allesomvattende oplossing wordt losgelaten op een lappendeken van problemen. — lees Evgeny Morozov