Clouds zijn geen optie

Datum » 27 01 2017 (10:00 - 16:00)
Locatie » WTC25 - Koning Albert II-laan 30 1000 Brussel

Data-systemen zijn niet als iets magisch uit de lucht komen vallen. Zoals alle technologie volgt ook hun ontwikkeling en toepassing specifieke historische trajecten en bewegingen die door hogere machten worden beïnvloed. Vreemd genoeg vraagt onderzoek naar de sociale impact van Big Data meestal vooral aandacht voor de micro-effecten: bedreiging van de persoonlijke privacy, afwezigheid van transparantie en oneerlijke discriminatie van burgers en consumenten.

In plaats van de grotere bestaande infrastructuren te erkennen, veronderstellen deze kaders dat de clouds en de arbeids-, materiële- en financiële praktijken die daarmee samenhangen, allesomvattende, onvermijdelijke en onleesbare grootheden zijn. Daardoor lijken ingrepen zich te beperken tot het tweaken van algoritmes of het indijken van data-collectie, acties die niet wezenlijk raken aan het bestaan van de clouds zelf.

De meeting is bedoeld om onze agenda’s voor onderzoek, praktijk en activisme aan te scherpen zodat we potentiële collectieve pogingen kunnen identificeren die vanuit politiek-economische, geopolitieke, techno-infrastructurele perspectieven worden ondernomen om de clouds geëngageerd te benaderen.

Seda Gürses en Constant vzw nodigen activisten, onderzoekers en beleidsmakers uit voor een onderzoeksstrategiebijeenkomst. Die vindt plaats in dezelfde week als de jaarlijke Computers, Privacy and Data Protection conferentie, en buigt zich over de volgende vragen:

  • Wat zijn de huidige dominante onderzoeks- en beleidsparadigma’s ten opzichte van Big Data, algoritmes en de clouds ?
  • Wat zijn hun limieten ?
  • Aan wiens belang raakt de ontwikkeling, het eigendom, de productie van cloud infrastructuur ?
  • Welke opportuniteiten bestaan voor onderzoekers en beleidsmakers om te interveniëren in productieprocessen ?
  • Welke methodes en technieken kunnen nuttig zijn in cross-disciplinary onderzoeksprojecten die de productie en impact van clouds benaderen ?

Met onder andere: Lina Dencik, Cardiff University (UK), Fernando Diaz, Microsoft Research (US), Joris van Hoboken, IViR, UvA (NL), Seda Gürses, KU Leuven (BE), Martha Poon, Columbia University (US).

Deelname is gratis, maar plaatsen zijn beperkt. Als je wilt deelnemen, stuur dan voor 20 januari een e-mail naar seda@collectifs.net

» Meer info