De toekomst van online privacy – Hielke Hijmans

Datum » 08 11 2018 (10:00 - 12:00)
Locatie » Uitstraling Permanente Vorming (UPV) - Pleinlaan 5 1050 Elsene

Hoe zullen we in de toekomst terugdenken aan de tijd toen er nog privacy bestond en al wat we online deden niet zomaar te achterhalen was? En beschermt de GDPR-wetgeving ons daar tegen? Wat verstaan we eigenlijk onder digitale privacy? Wat zijn gevaren van een schending hiervan? Wat zijn de (on)mogelijkheden van online privacy, nu en in de toekomst? Hielke Hijmans heeft daar als adviseur op het gebied van Europees recht, GDPR, privacy en databescherming en als onderzoeker van de Brussels Privacy Hub (VUB) antwoorden op.

» Meer info