MO*talks: Je privacy of je leven

Datum » 21 04 2021 (19:30 - 22:00)
Locatie » - online

Van camera’s op straat tot sociale media: ieders recht op privacy staat vandaag onder druk. Maar wie bekommert zich om de privacy van mensen met vaak grotere zorgen? Transgender personen, activisten, mensen op de vlucht, … Hoeveel keuzevrijheid heb je wanneer je moet kiezen tussen je privacy of je leven?

MO*hoofdredacteur Jago Kosolosky praat hierover met professor Paul De Hert (VUB en Tilburg University), Nani Jansen Reventlow (Digital Freedom Fund), Sarah Chander (EDRi) en Teki Akuetteh Falconer (Africa Digital Rights Hub).

Gratis deelname. Inschrijven via info@mo.be

Organisatie: MO* en Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Lees meer in het MO* dossier Je privacy of leven

» Meer info