TISA – Trade in Services Agreement

“Keep data protection out of trade talks”

TISA, kort voor Trade in Services Agreement, is een internationaal handelsverdrag dat sedert 2012 in de steigers staat, maar steeds in het geheim onderhandeld werd. Wikileaks verbrak die geheimhouding door in juni 2014 de bijlage inzake financiële dienstverlening te lekken.

Het verdrag beoogt een wereldwijde liberalisering van de dienstensector, waaronder de banken- en transportsector. Het wordt onderhandeld door 23 partijen, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Uit het gelekte document blijkt dat het verdrag een serieuze stap achteruit zou betekenen inzake bescherming van persoonsgegevens. TISA zou het onder meer mogelijk maken bestaande wetgeving die de uitwisseling verbiedt van vertrouwelijke of persoonlijke gegevens naar het buitenland te omzeilen.

“Trade in Services Agreement TISA Proposal, New Provisions Applicable to All Services.”
Lees hier de volledige originele tekst bij Wikileaks (pdf).

Een woordje uitleg:

Analyse: