Gemeente Brussel algemeen

  • In 2008 schetste het Brussels Gewest een toekomst waarbij het aantal bewakingscamera’s waarover de politie kan beschikken tegen 2012 opgetrokken wordt van een 300-tal naar ongeveer 650. De spectaculairste toename is die van 94 naar 308 camera’s in de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. Heel wat drukke (winkel)wijken zullen bijkomende camera’s krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld de Gulden Vlieslaan en de Louizalaan, de Dansaertstraat, de wijk rond de Naamsepoort en de Koninginnengalerij. Ook druk bezochte toeristische attracties, zoals de Grote Markt en het standbeeld van Manneke Pis, staan op de lijst van plaatsen waar nieuwe camera’s komen. Daarnaast staan ook potentiële doelwitten van betogers zoals de neutrale zone rond het parlement, de Europese instanties, de ambassade van de Verenigde Staten en het Navo-hoofdkwartier op het lijstje. Per zone bekeken zien de toekomstplannen er als volgt uit: in Brussel/Elsene stijgt het aantal bewakingscamera’s van 94 naar 308 in de zone Brussel West van 99 naar 133 in de zone Brussel Zuid van 76 naar 137 in de zone Montgomery van 15 naar 20 in de zone Brussel Oost van 6 naar 20 in de zone Brussel Noord wacht men de resultaten van een studie af alvorens te bepalen hoeveel camera’s aan de 17 bestaande zullen worden toegevoegd
  • 02/11/2011 – De politie van Brussel krijgt permanent toegang tot de privébewakingscamera’s die in de winkels van de Nieuwstraat hangen. Politie bekijkt winkelcamera’s Nieuwstraat
  • 05/08/2011 – Journalist Christophe Degreef liet zich voor Brussel Deze Week filmen door de Brusselse camera’s en trok daarna naar Big Brother om alle beelden die gemaakt werden, op te vragen. Met opmerkelijk resultaat. Camerabewaking getest: Ook u mag kijken
  • 17/04/2012: De privacycommissie heeft weet van 2.116 zogenaamde ‘gesloten’ plaatsen in het gewest waar camera’s hangen. Dat zijn gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals bijvoorbeeld grootwarenhuizen, bankloketten, musea, dokterspraktijken, maar ook metrostations en voertuigen van het openbaar vervoer. De cijfers gaan alleen over het aantal plaatsen; op een plaats kunnen twee, twintig of tweehonderd camera’s hangen. Zo zijn bijvoorbeeld de 79 metro- en premetrostations bemand met in totaal meer dan 1.300 camera’s. En daarnaast zijn er ook nog camera’s beheerd door de gemeenten in de straten. U wordt op 2.116 plaatsen gefilmd
  • 25/04/2013 – Vincent De Wolf (MR-burgemeester van Etterbeek) vraagt één centraal systeem waarin alle camera’s in Brussel zijn geïnventariseerd en alle beelden kunnen worden opgevraagd. Niet alleen die van de officiële camera’s. Ook camera’s die in winkels of aan huizen hangen moeten mee in het systeem. (bron)
  • 28/03/2014 – Het Brussels Gewest kondigt een centraal platform aan waarin de beelden van meer dan 3.100 bewakingscamera’s gecentraliseerd worden. Het nieuwe systeem zal beelden bundelen die camera’s van de brandweer, de haven en Brussel Mobiliteit maken. Daarvan zullen de zes Brusselse politiezones gebruik kunnen maken.De MIVB behoudt haar eigen systeem, maar zal haar camerabeelden wel delen met het gewestelijke platform. Het nieuwe platform kost in totaal 6 miljoen euro en moet tegen 2016 operationeel zijn.
  • 09/03/2015 – In de loop van 2015 komen er in de gemeenten van het Brussels Gewest 300 nieuwe bewakingscamera’s bij. Dat zal het totaal op 997 officiële camera’s brengen.
  • 14/07/2015 – Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start met een platform voor videobewaking. De politiezone West zal als eerste beelden leveren, de MIVB en overige politiezones volgen later. 3.120 camera’s zullen er tegen 2018 opgenomen worden in de ‘gewestelijke videobewaking’. Dat platform zal het mogelijk maken dat beelden van in de stad bekeken én gedeeld worden door de politiediensten of door een stedelijk crisiscentrum. Ook gegevens van Mobib-kaarten van MIVB-gebruikers kunnen aan het platform worden toegevoegd. Politie krijgt live toegang tot 3.000 bewakingscamera’s Eengemaakt videoplatform voor politiezones: ‘Live beelden van betoging leiden tot betere interventie’
  • 08/03/2021 – Tegen eind juni zal de MIVB de camera’s aan de controlepoortjes upgraden met een nieuw algoritme dat zwartrijders detecteert die met andere mensen door de poortjes glippen. De beelden die gemaakt zullen worden, kunnen live bekeken worden door de bevoegde diensten. Zij kunnen op hun beurt een dispatching-team aansturen.
  • 07/11/2022 – Vanaf eind november gaan tien ANPR-camera’s controleren op het naleven van de regels van het Good Move-circulatieplan in de Brusselse Vijfhoek. De camera’s zijn geplaatst tussen de Keizerslaan en de Kapellestraat, tussen de Onderrichtsstraat en de Drukpersstraat, tussen de Leuvenseweg en de Wetstraat, aan de Jonkersstraat, tussen de Joseph Stevensstraat en de Cellebroersstraat, tussen de Zespenningenstraat en het Fontainasplein, tussen de parking van het Sint-Janshospitaal en de Kruidtuinlaan, in de Sleutelstraat, tussen de Sint-Kristoffelsstraat en de Arteveldestraat en aan het Oud Korenhuis.