Politiezone Antwerpen

Politiezone Antwerpen

17/03/2023 – Politiezone Antwerpen beschikt over cameratoezicht in verschillende straten en pleinen in de stad. De exacte locaties vind je terug in het overzicht op de website van de politiezone. Daar kan je ook een pdf downloaden met de locaties van de anpr-camera’s. Daarnaast beschikt de politiezone ook over tijdelijke vaste camera’s, 3 politievoertuigen met een beweegbare camera op het dak, mobiele ANPR-camera’s die kunnen worden ingebouwd in politievoertuigen en bodycams. (bron)

Het ANPR-netwerk van stad Antwerpen en Politiezone Antwerpen capteert volgende gegevens wanneer een vervoermiddel een ANPR-camera voorbijrijdt: datum, tijdstip en de precieze plaats; kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan de nummerplaat; foto van de nummerplaat (voorkant van het voertuig of achterkant); een foto van het voertuig; in voorkomend geval, een foto van de bestuurder en van de passagiers.
Politiezone Antwerpen bewaart de gegevens voor 30 dagen.

De eerstelijnsdiensten van Politiezone Antwerpen zijn uitgerust met een bodycam. De bodycam staat steeds in stand-by modus en filmt niet permanent. Elke opname moet steeds worden voorafgegaan door een mondelinge waarschuwing van de politieman die de bodycam draagt. Opnames kunnen gemaakt worden op de niet-besloten plaatsen, maar ook tijdens interventies op publiek toegankelijk besloten plaatsen (bv. stations, voetbalstadions, horeca-instellingen) of in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (bv. private woningen) en dit tijdens de duur van de interventie. Indien de opnames niet-relevant zijn in de context van bewijsvoering worden deze na 30 dagen verwijderd.

Cijfers (juni 2018) – het cameranetwerk bestaat uit 502 camera’s, waarvan 345 vaste dome-camera’s. Daarnaast zijn er ook 8 mobiele dome-camera’s en de ANPR-camera’s die het verkeer controleren, o.m. in de voetgangers- en lage emissiezone.