Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene

Brussel-Stad, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek, Elsene
De politiezone beschikt sedert midden oktober 2021 over 231 bodycams.

  • 18/02/2009 – Er komen extra camera’s in de belangrijkste winkelstraten van Laken, onder meer in de Maria-Christinastraat, op het Bockstaelplein en het Willemplein.
  • 11/09/2009 – Burgemeester Freddy Thielemans lanceert het ‘Cameraplan 2010-2012′ dat voorziet in 235 nieuwe bewakingscamera’s, naast de 120 camera’s die de zone op dat moment al telt. Kostenplaatje wordt geraamd op 8 miljoen euro. De nieuwe camera’s moeten het verkeer in de gaten houden, zorgen voor omkadering bij manifestaties en operaties op het terrein, maar zijn ook bestemd voor controle in zogenaamde criminele haarden en wijken met prostitutie. Concreet gaat het om verkeersknooppunten, op assen waar regelmatig manifestaties plaatsvinden, culturele en toeristische plaatsen en in de buurt van bedrijven. Dixit burgemeester Thielemans: “Maar we willen niet op Londen lijken.”
  • Maart 2011: 50 bewakingscamera’s in de omgeving van het Sint-Pietersziekenhuis, het OCMW van Brussel en het Jules Bordetinstituut (Marollenbuurt).
  • Februari 2012 – in Elsene onder meer 2 camera’s op het Flageyplein, 1 aan de Yourcenarlaan en 2 op het Kasteleinsplein.
  • 22/02/2012 – Dit jaar gaat de eerste fase van start van het cameraplan-Brussel-Elsene. In het volledige plan staan onder meer 51 camera’s gepland in Elsene. In de eerste fase zijn dat er vijf, waarvan 2 op het Flageyplein, 1 aan de Yourcenarlaan en 2 op het Kasteleinsplein. In een tweede fase komen er dan op de rest van het Elsense grondgebied camera’s bij; waar is nog niet duidelijk. De eerste fase omvat ook bijna 60 camera’s op het grondgebied van Brussel-stad. In een derde fase komen er ook camera’s in Laken.
  • En verder camera’s in het zwembad van Neder-Over-Heembeek
  • 17/11/2017 – David Weytsman (MR), kersvers Brussels schepen voor Stedelijke herwaardering en Burgerparticipatie, gaat tegen eind 2018 nog 100 nieuwe bewakingscamera’s installeren op het grondgebied van de stad. Volgens de politicus moeten er in totaal ook 10.000 camera’s komen in het ganse gewest. Dat zegt hij in de krant La Capitale.Op dit moment zijn er 300 camera’s in Brussel stad, en dat aantal gaat flink naar omhoog. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zei ook nog aan BRUZZ dat de Stad Brussel mee stapt in het gewestelijk cameraplatform. Dat was tot nog toe niet het geval. Nog in La Capitale zegt Weytsman ook: “Londen telt om en bij de 500.000 camera’s. Daar hebben ze een evolutie in het gedrag van de mensen gezien.” Wat hij met daarmee bedoelt, blijft een mysterie.
  • 25/01/2018 – De Stad Brussel investeert 97.000 euro in de aankoop van ‘slimme’ straatverlichting voor de voetgangerszone. In totaal zullen er 22 nieuwe lampen worden geplaatst, waarop ook bewakingscamera’s kunnen worden geplaatst. Concreet zullen 8 lantaarnpalen geïnstalleerd worden tussen de Grétry- en de Bisschopsstraat. De 14 anderen krijgen een plek tussen de Verversstraat en het Fontainasplein. Bovenop deze 22 exemplaren, bestelde het schepencollege er nog eens 89 extra voor elders in de stad. De kostprijs daarvan bedraagt zo’n 320.000 euro.
  • 05/03/2018 – Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene krijgt er de komende twee jaar 100 bewakingscamera’s bij.
  • 10/09/2019 – Brussel-Stad zal de 470 bewakingscamera’s die de politie op zijn grondgebied beheert in beeld brengen. Er komt een kadaster, omdat – dixit burgemeester Close – “de Brusselaar moet kunnen weten waar de bewakingscamera’s hangen.”