Politiezone Brussel Noord

Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node
De politiezone beëindigt eind 2021 de testfase met bodycams en bestelt 80 exemplaren.

  • 9/12/2004 – De gemeenteraad beslist om aan het Emile Max-instituut, het Fernand Blum-atheneum en School nummer 8 aan het Gaucheretplein bewakingscamera’s aan de schoolpoorten te hangen. Volgens schepen Mohammed Lahlali (PS) is het niet de bedoeling om de leerlingen te bespieden. “We willen het de conciërge makkelijker maken om de schoolpoort te openen als er iemand aanbelt.” Euh?
  • 25/03/2010 – Politiezone Noord kondigt 130 bijkomende bewakingscamera’s aan. Totale kostprijs : 6 miljoen euro. Schaarbeek krijgt 70 toestellen, Sint-Joost 40 en Evere 20. De toestellen komen bovenop de 16 camera’s waarover de zone al beschikt. De camera’s zullen in de loop van 2011 en 2012 geplaatst worden.
  • 19/07/2012 – Politiezone Noord installeert eerste intelligente camera’s In een eerste fase (juli 2012) worden een tiental intelligente camera’s geïnstalleerd in de drie gemeenten. De volgende maanden komen daar nog eens zo veel bij. Tegen eind 2013 moeten er 127 vaste en twee mobiele camera’s zijn geplaatst. De intelligente camera’s detecteren onder meer samenscholingen, geweld, luid geschreeuw, glasbraak en vuurschoten. Bij een overval richten de camera’s zich automatisch op verschillende vluchtwegen van daders. Schaarbeek krijgt 70 toestellen, Sint-Joost 40 en Evere 20. De toestellen komen bovenop de 16 camera’s waarover de zone vandaag beschikt. De camera’s kosten 6 miljoen euro, te verdelen onder de drie gemeenten. Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (FDF) voegt er nog een woordje newspeak aan toe: “Dit betekent niet minder vrijheid, maar wel meer zekerheid.” Meer lezen: Politiezone Brussel-Noord zet intelligente camera’s in (20/04/2011) De intelligente camera’s van de Zone Noord  (28/04/2011) 127 intelligente camera’s voor Zone Noord (02/05/2012)
  • 29/06/2018 – Schaarbeek verhoogt het budget voor de uitbreiding van het cameranetwerk met 180.000 euro tot een totaal van 540.000 euro. Daarmee zullen zeventien nieuwe camera’s geïnstalleerd worden waarmee veertien locaties bewaakt kunnen worden. De prioritaire sites werden bepaald op basis van de behoeften van de politiezone en de bevoegde diensten van het gemeentebestuur. Onder meer de speelpleinen vallen hieronder: het Stephensonplein, het Apolloplein en het plein in het Jeugdpark.Op het Schaarbeekse grondgebied stonden al 68 camera’s, waardoor het totaal nu op 85 bewakingscamera’s komt.
  • 28/01/2019 – Sint-Joost-ten-Node investeert in de komende legislatuur in 40 nieuwe veiligheidscamera’s. Volgens burgemeester Emir Kir (PS) wordt dat gedaan op vraag van de inwoners. In 2019 zal de administratie in samenspraak met de politiezone Brussel-Noord nagaan waar er best extra camera’s komen. Op het einde van de legislatuur zal de dichtbevolkte Brusselse gemeente 85 “hoogperformante” veiligheidscamera’s tellen. Sint-Joost telt 120 straten, met de 85 camera’s zal twee derde van het grondgebied gedekt zijn.
  • 17/07/2020 – Het gemeentebestuur van Sint-Joost zal tien extra beveiligingscamera’s aankopen voor de Noordwijk. De camera’s zorgen ervoor dat alle straten in de wijk gecontroleerd zullen worden. Het plan is om elk jaar tien bijkomende camera’s te installeren en op termijn uit te breiden naar de hele gemeente.