30.000 duitsers protesteren tegen paranioa

Sedert 1 januari 2008 is er in Duitsland een wet van kracht die alle telecombedrijven verplicht om gedurende 6 maanden de gegevens van alle telefoon- en internetverkeer bij te houden. De operatoren moeten van elk telefoongesprek bijhouden wie belt en wie gebeld wordt, om welk uur het gesprek plaats vindt en -als het over een gsm gesprek gaat- vanuit welke locatie er gebeld wordt.

Vanaf 2009 wordt die registratie verder uitgebreid. Dan moeten ook het tijdstip waarop een computer verbinding met het internet maakt en de gegevens van het e-mailverkeer, worden bijgehouden. Welke websites er bezocht worden en wat er in de mails staat, vallen (voorlopig?) buiten de registratie.

De duitse regering beweert hiermee tegemoet te komen aan een europese richtlijn voor het bestrijden van het terrorisme. Die werd begin 2006 op vraag van Groot-Brittannie aangenomen. De britse regering wilde daarmee, na de aanslagen in London van juli 2005, meer armslag krijgen in de strijd tegen het terrorisme.

Op de valreep van 2007 hebben nog 30.000 duitsers hiertegen een gezamenlijke klacht ingediend bij het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe. Zij willen dat de hoogste Duitse rechters de nieuwe antiterreurwet ongedaan maken.

Critici voelen zich door de wet herinnerd aan totalitaire praktijken in de DDR en tijdens de nazi-dictatuur. Ook maken zij zich zorgen over de vertrouwelijkheid van bronnen van journalisten en over de privacy van mensen die hulplijnen bellen. Zij noemen de wet een schending van de waardigheid van de mens, de hoogste waarde in de Duitse grondwet. Elke burger wordt immers zonder aanleiding als een potentiële crimineel en terrorist behandeld.

Meer info: Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.