Dossier dataretentierichtlijn

De databewaringsrichtlijn verplicht telecomoperatoren en internetproviders om verkeers- en locatiegegevens van elke burger voor een periode van 12 maanden te bewaren.
Hieronder vind je de laatste berichten over dit thema. Voor onze bezwaren en meer achtergronden kan je ook terecht in ons dossier dataretentierichtlijn.

Europol wil uitgebreidere Europese bewaarplicht

Nooit tevreden, nooit genoeg ... Europol wil dat er een uitgebreidere Europese bewaarplicht komt wegens het toenemend gebruik van Carrier Grade NAT (CGN) door internetproviders, wat een steeds groter probleem wordt bij...

Komt er een privacylente voor de Europese burger?

Het doet af en toe wel deugd om een privacy-activist aan het woord te horen die optimistisch gestemd is. Axel Arnbak - advocaat, oud-activist van Bits of Freedom en een van...

Antiterreurbeleid bedreigt onze rechten en vrijheden

In een uitgebreid rapport waarschuwt Amnesty International voor de kwalijke gevolgen van veel antiterreurmaatregelen die de afgelopen twee jaar in verschillende Europese landen werden genomen. Ook België krijgt een serieuze veeg...

Europees Hof van Justitie oordeelt opnieuw dat massaal bewaren van telecomgegevens écht niet kan

"Dit is voor mij een kerst- en nieuwjaarscadeau in één keer." Dixit Jos Van der Velpen van de Liga voor Mensenrechten en zo voelt het ook voor ons aan. Als een...

België keurt nieuwe dataretentiewet goed

Arme Philippe De Backer. De man is nog maar net beëdigd als kersvers staatssecretaris voor Privacy en hij moet al meteen zijn eerste nederlaag incasseren. Woensdag heeft de Kamer immers ingestemd...

Dataretentiewet 2.0 op komst. Regering wil opnieuw al uw communicatiegegevens bijhouden

Vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet die telecombedrijven en internetproviders verplicht de communicatiegegevens van hun klanten systematisch een jaar lang bij te houden en politie, gerecht en inlichtingendiensten toegang...

Australië illustreert gevaren van een dataretentiewet

Vorig jaar voerde de Australische regering een fel gecontesteerde dataretentiewet in. De wet verplicht providers om de telecomdata van alle Australische burgers twee jaar lang bij te houden. Officieel om zware...

Wat kan je leren van iemands metadata? Australisch journalist doet de test

Will Ockenden, journalist bij de Australische zender ABC, vroeg bij wijze van proef zijn metadata op en publiceerde ze op de website van ABC. Hij vroeg vervolgens aan bezoekers wat ze daaruit konden afleiden over zijn dagelijks leven. Een heleboel, zo bleek, en in verschillende gevallen waren de conclusies zelfs verrassend accuraat. En dan waren het nog maar amateurs die aan de slag gingen. Je kan je inbeelden wat er gebeurt als professionals van de veiligheids- en inlichtingendiensten met dergelijke datasets aan de haal gaan.

Belgische dataretentiewet nietig verklaard. Weerwerk tegen massale surveillance loont!

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag de dataretentiewet nietig verklaard en eigenlijk zou dat geen verrassing mogen zijn. Een wet die indruist tegen de democratische principes, die onze rechten met de voeten...

Nederlandse rechter verklaart dataretentierichtlijn onwettelijk! Volgt straks ook België?

Het klinkt misschien wat overdreven, maar in Nederland heeft de rechtbank vanmorgen toch wel een lichtjes historische uitspraak gedaan. Een aantal Nederlandse providers en belangenorganisaties had een kort geding aangespannen tegen...

Recente berichten