Europees Hof van Justitie doet opnieuw uitspraak over dataretentierichtlijn

Het Europees Hof van Justitie herhaalt (nog maar eens) dat locatie- en verkeersgegevens van telecommunicatie niet op algemene wijze mogen bewaard in de strijd tegen criminaliteit. Het Hof verwerpt het argument dat dit wel zou toegestaan zijn in de strijd tegen zware criminaliteit.

Het arrest van het Hof in zaak C‑140/20 (5/4/2022) kan je hier nalezen.