Wetsontwerp dataretentiewet laat zelfs fiscus in al uw telefoniegegevens neuzen

Ook fiscaal experts luiden nu de alarmbel over het wetsontwerp voor een nieuwe dataretentiewet. Door de veel te vage en brede omschrijvingen zal straks zelfs de fiscus eenieders telecomgegevens kunnen opvragen zonder dat daarvoor de tussenkomst van een onderzoeksrechter vereist is. Letterlijk staat er dat “autoriteiten die bevoegd zijn voor het opsporen en onderzoeken van inbreuken die kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie met strafrechtelijke aard” gegevens kunnen opvragen. Ergo, als de nieuwe dataretentiewet er onder deze vorm doorkomt, zal ook de fiscus vrij spel krijgen om uw telecomgegevens op te vragen.

Advocaat Roel Deseyn noemt wat nu voorligt, echt disproportioneel. “Een tussenkomst van een onderzoeksrechter is altijd aan de orde wanneer de fiscus zulke gegevens wil inkijken. Nu kan je als brave burger in een fiscaal onderzoek terechtkomen zonder dat er een indicatie is dat je een misdrijf hebt begaan. Grote internationale fraudedossiers worden amper aangepakt, maar men zou wel een berg gegevens van burgers binnentrekken en analyseren, zonder dat er enige aanleiding voor is.” Onderzoekster en fiscaliste Sylvie De Raedt (UA) omschrijft het als “snuffelen in telecomgegevens” en waarschuwt: “het gaat weliswaar niet over het lezen van berichten, maar zelfs zonder die bevoegdheid blijft het een heel verregaande ingreep. Een sluwe ambtenaar zou hier wel degelijk mee aan de slag kunnen.’ “Het is duidelijk de bedoeling niet, maar een sluwe ambtenaar zou hier dus wel degelijk mee aan de slag kunnen.” Fiscaal expert Michel Maus (VUB) treedt hen bij. “In het verleden heeft het Grondwettelijk Hof dit soort wetten al vernietigd omdat ze te ver gingen. Nu wordt het op een andere manier beschreven, maar het toepassingsveld is veel te breed.”

Zoals het er nu uitziet stevent de regering met het nieuwe wetsontwerp regelrecht af op een nieuw dataretentie-debacle en zal het Grondwette­lijk Hof niet anders kunnen dan de dataretentiewet nog maar eens ongrondwettelijk en dus nietig verklaren.  Die is ondertussen aan haar derde versie toe, maar ook deze regering heeft blijkbaar geen lessen getrokken uit het verleden. Namelijk dat dit soort buitensporige vorm van surveillance die van elke burger een verdachte en een potentiële crimineel maakt, indruist tegen de fundamentele rechten en vrijheden van elke burger. Als het ontwerp dat nu voorligt toch wet zou worden, dan is het nu al duidelijk dat die hetzelfde lot als de vorige versies beschoren zal zijn: een terechte nietigverklaring.