Petitie tegen de Europese databewaringsrichtlijn

De Liga voor de Mensenrechten en de Ligue des droits de l’homme lanceren een petitie voor privacy-vriendelijke toepassing van de Europese databewaringsrichtlijn. Deze Europese richtlijn verplicht telecomoperatoren en internet providers om alle gegevens betreffende de betrokken personen, het tijdstip, de locatie, de duur, de omvang en de modaliteit van een telefoongesprek, SMS of e-mailbericht te bewaren.

In de petitie vragen ze onder meer dat er een zeer strikte invulling komt van welke gegevens, door wie, bewaard mogen worden en voor hoelang; dat er een zeer strikte invulling komt van wie toegang heeft tot deze gegevens (met afschrikkende sancties bij overtreding) en dat internetproviders niet verplicht worden het surfgedrag te registreren. Ze vragen ook dat er een democratisch en maatschappelijk debat komt waarbij de huidige wanverhouding tussen burgerlijke vrijheden enerzijds en veiligheid en ordehandhaving anderzijds fundamenteel ter sprake komt.

Lees hier de brief, gericht aan de ministers van binnenlandse zaken en van justitie. Uitgebreider informatie vind je in de nota voor de parlementsleden.

1 REACTIE

  1. Interessant onderscheid. Ik bedoel tussen jullie titel en de titel van de petitie. Jullie: “tegen de richtlijn”. Petitie: “voor een privacyvriendelijkle toepassing ervan”. Ik heb het toch liever als het scherper gesteld wordt. Titel van de petitie is me te dubbelzinnig. Bestaat er dan zoiets als een “privacyvriendelijke toepassing” van die richtlijn? Wat Europa vraagt, is sowieso een schending van het recht op privacy – zelfs los van de manier waarop de richtlijn door elke lidstaat wordt toegepast. Dumpen dus, die brol (de richtlijn, bedoelen we; niet Europa hé). Voor de rest zeer lovenswaardig initiatief, hoor, die petitie.

Reacties zijn gesloten.