Petitie tegen de Europese databewaringsrichtlijn

De Liga voor de Mensenrechten en de Ligue des droits de l’homme lanceren een petitie voor privacy-vriendelijke toepassing van de Europese databewaringsrichtlijn. Deze Europese richtlijn verplicht telecomoperatoren en internet providers om alle gegevens betreffende de betrokken personen, het tijdstip, de locatie, de duur, de omvang en de modaliteit van een telefoongesprek, SMS of e-mailbericht te bewaren.

In de petitie vragen ze onder meer dat er een zeer strikte invulling komt van welke gegevens, door wie, bewaard mogen worden en voor hoelang; dat er een zeer strikte invulling komt van wie toegang heeft tot deze gegevens (met afschrikkende sancties bij overtreding) en dat internetproviders niet verplicht worden het surfgedrag te registreren. Ze vragen ook dat er een democratisch en maatschappelijk debat komt waarbij de huidige wanverhouding tussen burgerlijke vrijheden enerzijds en veiligheid en ordehandhaving anderzijds fundamenteel ter sprake komt.

Lees hier de brief, gericht aan de ministers van binnenlandse zaken en van justitie. Uitgebreider informatie vind je in de nota voor de parlementsleden.

1 reactie
  1. Guy Dubois 10 jaar ago